Australian Flag Canadian Flag Netherlands Flag Russia Flag South African Flag Swedish Flag UK Flag USA Flag

Hur väljer jag rätt storlek på vinschen?

Vill du ha tips och råd om vilken vinsch du ska välja?

Väljer du fel vinsch till rätt ändamål kan du skada både dig själv, andra och vinschen. Att göra hemläxan inför valet är därför väldigt viktigt. Ta dig tiden att läsa igenom våra råd och tips och ring oss eller våra återförsäljare om du har frågor.

En vinsch som används för bärgning, off-road och räddning kräver mycket mer kraft än en vinsch som används för att dra rullande vikter som t.ex. en båt upp på en trailer eller en bil till ett släp. Även omgivningen behöver tas i beaktning när du väljer vinsch; kommer det förekomma uppförsbackar när du vinschar? Kommer lasten att sitta fast i början? Vad är det oftast för underlag? Snö? Vatten? När du väljer vinsch är helheten viktig och kräver en del eftertanke.

VINSCHENS KAPACITET

Maximum Line Pull Image

En vinschs nominella dragstyrka anges alltid i lbs (punds) oavsett var i världen du befinner dig. Enkelt uttryckt halverar du lbs-talet för att få fram kilo (kg). Den klassade vikten är vad vinschen klarar av att dra på en singellina på trummans första lager. Bilden ovan beskriver att vinschen är som starkast när vajern eller linan befinner sig mellan fem varv och två lager.

När lagren av lina/vajer byggs upp på trumman ökar hastigheten på vajern - men styrkan minskar i samma takt. Genom att använda ett block och skapa en dubbelvajer kan du närapå dubblera styrkan men halvera hastigheten.
det är en bra idé att använda ett block för att skapa en dubbelvajer om du gör tunga vinchsningar eftersom det minskar strömmen som motorn använder. Detta i sin tur minskar risken för överhettning och skada på vinschen.

VILKEN STORLEK PÅ VINSCH BÖR DU HA?

När du väljer en vinsch är dess klassade kapacitet (i pounds) det viktigaste talet att kolla på. En vinsch bör alltid minst vara på 1,5 gånger bruttovikten av det föremålet du skall vinscha. Om du t.ex. har ett fordon som väger två ton bör vinschen således klara minst tre ton - helt mer. Glöm inte att lutning, friktion, underlag och andra yttre faktorer påverkar lastens reella vikt. Vi beskriver det mer utförligt under vår FAQ här på hemsidan.